Utveckling för sociala medier 2012-2013

11 april, 2014 Av av nilserikjonas

En titt i de senaste Ovesto-baserna och dess siffror för sociala medier ger in intressant bild av ett landskap i ständig förändring. Facebook ökar stadigt men får sitt första avbräck under sista mätningen 2013, så räckvidden minskar från 4 272 000 till 4 062 000 svenskar.

 

Sociala medier 2012-2013 orvesto

 

Instagram har en stark tillväxt, under det år kanalen har mätts i orvesto ökar besökarantalet med 41%. Twitter visar också en tillväxt under 2012-2013, och når nu närmare en miljon svenskar.

 

Den senaste mätningen visar följande räckviddstal for sociala medier bland svenskar 16-80 år;

 

Youtube

4738

Facebook

4064

Spotify

3239

Instagram

1756

Linkedin

1073

Twitter

987

Pinterest

286

Myspace

265

Tusental svenskar som säger sig någong gång använda respektive kanal, Orvesto 2013:3 

 

I denna lilla topplista kan man notera en enorm räckvidd för Youtube, att LinkedIn nu når över miljonen svenskar, samt att Pinterest till slut gått om den gamla reliken MySpace.

 

Ur ett svenskt perspektiv är det såklart med lite extra stolthet man ser att Spotify fortsätter växa. Även under 2012-2013 fortsatte en rejäl tillväxt.

 

Spotify orvesto

 

Det vi kan nåtera med de här mätningarna är också att vissa gamla fördumar utmanas. Twittrer är inte längre en kanal dominerad av elit inom politik och media, och Instagram har fått en bas mycket bredare än de 17-åringar som var första att hitta plattformen. De två blir kort sagt likare varandra, och båda har nu sin största räckvidd i gruppen 20-24 år

 

Ålder Instagram vs Twitter 2013

 

Tittar man specifikt på de som använder Twitter mest aktivt (besöker twitter dagligen eller har minst 300 följare) är bilden lite mer fragmenterad

 

Twitter aktiva använader per ålder

Man ser dock fortfarande att de unga tar en allt större del av Twitter. Trots att Orvesto inte mäter de under 16 år visar siffrorna på att 53% av de dagliga besökarna på Twitter är under 24. Bland de med >300 följare är 43% under 24. Största gruppen är 35-39 år (21,9%) vilket nog är resten av den gamla twittermålgruppen i Sverige, de inom reklam media och politik som var först ombord. Men näst största åldersgrupp bland de med många följare är 16-17 år med 21,4%.

 

 

Det rör sig hela tiden i de sociala kanalerna, vilket gör det både roligt och nödvändigt att kontinuerligt bevaka utvecklingen.

 

(Denna text är även publicerad på isobar.com )