Podcastlyssnare i Sverige 2014 – vilka är de?

19 september, 2014 Av av nilserikjonas

Jag fick frågan på Twitter om jag hade någon mer uppdaterad info kring podcastlyssnare i Sverige. Datan i mitt gamla inlägg i ämnet är ändå från Orvesto 2013:3, så det är ju närmare ett år sedan.

 

Min nyfikenhet väcktes direkt. Inte minst för att det känns som att podcastlandskapet i Sverige växt och mognat det senaste året. Fler poddar, över bredare ämnen. Det har skapats utrymme för mer seriösa och smala poddar inom psecialisterade områden.

 

Finns det då underlag för alla dessa nya poddar? Har lyssnandet exploderat sedan senast? Är detta den nya räckviddskanalen för marknadsförare?

 

Svaret – för att vara kortfattad – är nej. Låt oss ta en mer detaljerad kik.

 

Det som hänt i perioden mellan höst 2013 och vår 2014 är en ganska marginell ökning. Från 1,53 miljoner svenskar, till 1,62 miljoner. 5% ökning på ett halvår är ju inte fy skam, inte minst när andra medieslag minskar. Men i internetåldern är man bortskämd med tvåsiffriga tillväxttal och därmed lite svårimponerad.

Podcast ålder 2013-2014

 

Det som skett åldersmässigt är att lyssnandet ökat främst bland 20-29-åringar, den grupp som redan var den största.  Även i mogna segment ökar lyssnandet, 55-59 är den grupp som ökar mest procentuellt med 27% tillväxt. Dock är fortfarande 70% av alla pod-lyssnare under 40 år.

 

Den intressantaste saken att notera är att lyssnandet MINSKAR i ett par ålderssegment. Främst 18-19 år (ner 13%) och 30-34 år (ner 11%). Nyhetens behag kanske kändes övergående i målgrupper som ändå har fullt upp att hålla koll på det senaste.

 

Tittar vi på inkomstbaserade siffror så kan man väl säga att bilden av en attraktiv målgrupp bland poscastlyssnare är fortsatt riktigt. Höga index för höginkomsttagare, där de med över 84 000 / mån ökar starkt. Dock värt att notera att detta är index och inte absoluta tal. 24% av alla podcastlyssnare tjänar över 35 000. 51% över 25 000.

 

Podcast inkomst index 2013-2014

 

Man kan också säga att de som faktiskt är podcastlyssnare blir mindre frekventa i sitt lyssnande. Från ett slags bananas-beteende där man lyssnade på allt som fanns verkar folk nu ha hittat sin favorit och hålla sig till den.

Podcast lyssnarfrekvens

 

Den endra gruppen som ökar är de som lyssnar max en gång per månad.

 

Sammafattningsvis blir det mindre lyssnartid att dela upp på fler podcasts. Detta kan såklart vara ett problem när det inte finns någon officiell tredjepartsstatistik på lyssnartal för podcasts. Det blir allt viktigare att ställa noggranna frågor om räckvidd innan man väljer att gå in i ett reklamsamarbete. Insikten från mitt tidigare inlägg om podcasts som ett lpngsamt media förstäks ytterligare; 69% av alla som lyssnar på pudcasts gör det max en gång per månad. Inget vidare media om du måste driva resultat inom en fyraveckorsperiod alltså.

Vi får säkerligen anledning att följa detta vidare framöver!

 

Edit; Delar av detta kom in som en kommentar i en artikel i Dagens Media..