1,25 miljoner Svenskar på instagram enligt Orvesto

1,25 miljoner Svenskar på instagram enligt Orvesto

20 augusti, 2013 Av av nilserikjonas

Att få koll på antal svenskar på Instagram har tidigare varit klurigt, man har får räkna baklänges från internationella siffror eller använda andra trubbiga metoder.  Nu kom dock Instagram med i senaste Orvesto, vilket ger tydliga fördelar för oss som jobbar på byrå; Inte bara mer exakta räckviddstal, utan också en tydlig målgruppsbild och möjlighet till korskörningar.

 

Med tanke på den kraftiga inflationen i instagram-tävlingar som marknadsföringsgrepp blir det här ett väldigt användbart verktyg. Utifrån annonsörens produkt, målgrupp och regionala styrka, hur väl passar Instagram som kanal för en kampanj – och hur behöver vi anpassa budskapet med tanke på de personer som faktiskt finns på Instagram? I det arbete vi på Isobar gör dagligen i sociala medier blir det extremt relevant, och jag tänkte dela med mig av 5 tips om hur vi använder konsumentinsikten i att skapa vassare kampanjer.

 

Men först frågan om räckvidden; 1 241 000 svenskar över 16 år besöker med någon form av frekvens Instagram. De som är besökare är flitiga besökare; 696 000 av dessa besöker Instagram dagligen, 919 000 minst en gång i veckan.

 

instagram 1

 

 

 

Så nu över till tipsen;

 

  1. Beakta att det är en ung, främst kvinnlig publik

 

57 % av besökarna är kvinnor, tittar man på de som besöker Instagram mer frekvent stiger andelen till uppemot 60 %. En indikation på att kampanjer med kvinnlig målgrupp kan ha något större chans att lyckas på Instagram.

 

Instagram 2

 

Instagram är också ett extremt ungt media. 48 % är under 25 år i dessa siffror – och då mäter inte ens Orvesto de som är under 16 år. Har du en målgrupp som är 40+ behöver du vara väldigt säker på relevans och träffsäkerhet i kampanjen – bara 169 000 av denna målgrupp använder Instagram.

 

2. Se om Instagram passar dig regionalt

 

Instagram är något av ett storstadsfenomen; Av de 919 000 som är inne varje vecka har 543 000 sin hemvist i Stockholm, Göteborg, Malmö eller annan kommun med >90 000 innevånare. Mest underrepresenterat på länsnivå är Kalmar, Blekinge och Halland, så har du din målgrupp där kanske det finns bättre kanaler att arbeta med. Jämtland sticker ut i siffrorna, kan kanske ha med Åre att göra?

 

Instagram 3

 

3. Var inte rädd för att arbeta med att driva sälj

 

Att det är en ung och digitalt kunnig kanal har också positiva effekter; Instagrammare är mer än dubbelt så benägna att handla via mobilen än icke-Instagrammare. Mer än en tredjedel av alla de som handlar via mobilen använder Instagram, totalt sett 362 000. Här kan finnas möjligheter att göra mer säljdrivande kampanjer än de som görs idag, som oftast har tävlingar som tema.

 

 

 

4. Undersök vilken relevans din produkt har på Instagram

 

Det finns ju en uppsjö kategorier och frågeställningar i Orvesto om konsumtion och intresse för olika produktkategorier. Här kan det vara bra att i förväg undersöka, för att veta om man pratar med en intresserad grupp som kan förväntas kunna lite om min produkt, eller om jag måste börja från ett nolläge. Som exempel tog jag ut data på ”Inköpsplaner inom 2 år” – där det verkar som att systemkameror är ganska lättsålt via Instagram, medan värmepumpar och traktorer kan jobba mer i uppförsbacke.

 

Instagram 4

 

Att systemkameror är relevanta är väl inte så konstigt på en foto-community, och att värmepumpar känns mindre relevant har väl också sin förklaring på en community där det är väldigt få män 40+. Tittar man istället på frågan ”Personliga penningutlägg Kosmetika” ser man att Instagram har en god träffbild emot högspenderare inom denna kategori.

 

Olika produktkategorier har olika stor relevans, helt enkelt.

 

 

5. Undersök eventuella synergier/överlappningar med andra kanaler för bästa effekt

 

Vi kan ju också se vilka andra medier Instagram-användarna använder mycket. Det kan ge oss insikter i huruvida vi når nya människor med Instagram, eller om det istället ger högre frekvens för att vi redan når dem via andra kanaler. Om vi vill dra igång en viral spridning via Instagram kan vi också se på vilka sätt vi effektivast kan kickstarta en sådan insats genom andra kanaler.  Börjar man med att titta på överlappningen med andra sociala medier, så är det intressant att se att 94 % av de som besöker Instagram varje vecka, också besöker Facebook varje vecka. Motsvarande siffror för Spotify är 76 % och Youtube 73 %. Det finns alltså möjlighet att skapa kampanjer som spänner över flera sociala medier, eftersom Instagrammare är extremt flitiga även i andra sociala medier.

 

Instagram 5

 

Vad gäller användande av traditionella medier kan man säga att Instagram-folket inte är några stora användare av print, så att dra igång din Instagram-tävling via dagspress kan vara att skjuta bredvid målet. Däremot kan man ha klart bättre möjligheter via reklamradio och streamingtjänster, reklam-TV eller Internet.

 

 

Där var 5 snabba tips att tänka på när man använder Instagram i marknadsföring, saker som vi använder för att sätta bakgrunden i social media-kampanjer på bästa sätt. Kreativitet och sociala medier är extremt spännande, men tillsammans med konsumentinsikt kan det bli ännu vassare.

 

 

Denna analys har legat grund för artiklar i Dagen Media, DN och Feber, samt finns att läsa på Isobars hemsida.