Heatmaps över mediebeteende i Sverige

Heatmaps över mediebeteende i Sverige

15 februari, 2013 Av av nilserikjonas

Vi har mängder av data och statistik och mediebeteende i Sverige, men ibland kan det behöva illustreras på ett enkelt sätt för att man ska få en överblick (lex Ted Valentin). Källa på allt nedan är Orvesto 2012:3 Konsument

twitterkartan dagens media

Jag har tagit ut orvestodata på ett antal digitala vanor och indexerat dem per län (rött är lågt index och grönt är högt index). Här kan man se saker som att Västerbotten ligger lågt på många digitala beteenden, men faktiskt är ganska högt indexerade på Twitter-användande. I Gävleborg tittar man mycket på reklam-TV, men är desto sämre på att mobilsurfa.

 

Index på mobilsurfa >1 ggr per vecka på länsnivå

 

Kanske föga överraskande att Stockholm ligger i topp här, index 119 på att mobilsurfa mer än en gång i veckan. Mobil annonsering kan däremot vara en sämre kanal om man har sin målgrupp i Gävleborg eller Norrbotten, där index är 75 respektive 79.

 

 

Index på Twitter-användande per län

 

Twitter användandet är starkt i södra Norrland, kan det ha med Umeå universitet att göra? Intressant också att se att Uppsala faktiskt har högre index än Stockholm. Denna karta hamnade även på Dagens Media)

 

 

Youtube index på använder >1 ggr / vecka per län

Youtube är tydligt fokuserat till storstads-regionerna, kan det kanske vara en uppkopplings-fråga?

 

Facebook heavy users indexerat per län

 

Facebook är starkt i storstäder men också i Gävleborg och Jönköping. Blekinge och Kronoberg sticker ut med mycket låga index, 77 respektive 81.

 

 

Tittar på Webb-TV >1 ggr / v, indexerat per län

 

Detta är en Orvesto-fråga kring ”Webb-TV  hellängdsprogram”, alltså inte bara korta klipp. Låga siffror i Norrland, men även på Gotland och i Halland.

 

 

Index ”Handlar via nätet”

Återigen sticker västerbotten ut, en klar fäbless för online-shopping och twitter i de delarna av landet. Stockholm ligger i topp, men Västerbotten slår både Västra Götaland och Skåne på fingrarna.
Index på andel av befolkningen som ser sig som ”heavy users” av reklam-TV

 

Här handlar frågan om huruvida man är ”Heavy user” av andra kanaler än SVT. Här ser vi hur Stockholm, som toppat flera av de digitala vanorna, plötsligt har ett lägre index än snittet. Istället är det Gävleborg och Jönköping som toppar tabellen.

 

Index på andel av befolkningen som ser sig som ”heavy users” av SVT

 

 

SVT gillar man i norra delarna, visst undantag för Västerbotten, men inte så mycket i Stockholm och Malmö.

 

Index ”Heavy users” kvällspress

Kvällspress gillar man i Södermanland och Västmanland!

 

Morgonpress Heavy users index per län

 

 

..medan Skåningar och Blekingebor älskar sin morgonpress.

 

 

Här finns en uppsjö av spännande insikter, som inte bara är värdefulla när man planerar media, utan även ganska spännande för en lekman..

 

(Nedan ligger bilderna som Jpegs också)

 

 

Nils Andersson Wimby, Carat. nils.andersson (at) carat.com