Om Cookies och svensk lagstiftning

17 mars, 2011 Av av nilserikjonas

Regeringens proposition om cookies har landat, och blivit omnämnd i branchpress och av intresseorganisationer. Dagens media skriver om hur internetbranchen reagerar, en moderat riksdagskvinna bloggar om det och ser inga nackdelar med innehållet, Sveriges mediebyråer via Staffan Slörner attackerar politikernas kunskapsnivå. Det är onekligen intressant att samma regering som vill stoppa cookies ger statligt stöd till företag som jobbar med cookie-teknokogi (se Computer Sweden om Vinnova-stöd till Avail som jobbar med riktade banners

Implikationerna för internetmedia är många. För annonsörer blir det svårare att mäta räckvidd och effekt av en kampanj, och även svårare att rikta annonsering mot de som kan tänkas vara mest intresserade av den. Men det får också effekter för digitala medier; om man inte får lagra cookies om dina preferenser kan man heller inte ge dig ett innehåll baserat på dessa preferenser (t.ex. hemmaort, vilken teckenstorlek man vill ha, att man redan har loggat in på en site och är en återkommande användare).

Det är inte den sexigaste delen av internetannonseringen, men en grej som kan få väldigt stor påverkan på en branch som är större i omsättning än hela byggbranchen.

Läs mer om Telenompateter på wikipedia

Läs regeringens egen policy kring cookies (”kakor”) på sina hemsidor här

Läs förslaget till proposition här (varning, 394 sidor)

Källa (http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/14/93/46/e115fc51.pdf )