Surfplattor i Sverige

6 augusti, 2015 Av av nilserikjonas

I en artikel i Dagens Media visar man på hur eMarketer ser framtiden för surfplattor i Sverige. Man ser en stark tillväxt från 47,5% idag till 59% till 2019.

 

 

Detta är då mätt på hela befolkningen, och användare per månad. Tittar vi på siffrorna från svenska Orvesto utgår man där från personer 16-80 år, och tittar istället på användande per månad.

 

Enligt Orvesto är det 2015 42,5% av svenskarna som använder en iPad varje vecka 2015.

Ålder på smartplatte-användare 2015 orvesto

Vanligast är surfplattor enligt Orvesto bland 35-39 åringar, medan det ser lite svagare bland 60+. Dock är det inte helt tomt på användare upp i åldrarna; 13% av 75-80 åringar använder en surfplatta varje vecka.

 

Liknande siffror ser man hos Svenskarna och Internet från 2014 – men med en dramatisk skillnad. 35-åringarna är fortfarande starkaste gruppen bland vuxna människor, men SOI mäter från 3 års ålder och då är 6-8 åringar absolut starkast. Värt att notera är att detta gäller användande någonsin – inte varje vecka.

 

Surfplatta ålder Svenskarna och Internet 2014

Detta är relevant att kolla till relaterat till annonsering och risk för spill i en kampanj. Värt att se upp så att hela den dyra Youtube-kampanjen inte bara visas mot 6-åringar som vill titta på Kinderäggs-klipp.

 

Nåväl, åter till Orvesto som kan ge oss lite mer demografi på de vuxna användarna av surfplattor.

Eftersom en platta kostar en slant är det inte överraskande att se att de är vanligare bland de som tjänar med. 35% av de som tjänar under 28 500 SEK/månad använder en surfplatta, medan motsvarande siffra för de som ligger över det beloppet är 59%. De som använder surfplattor är också mer benägna att lägga pengar via internet.

 

Surfplatte-använbdare spenderar mer på nätet

 

Intressant är också att surfplattorna har ett annat beteendemönster än dator och mobil, vilket blir relevant när man skall utforma reklam som ör relevant för kanalen. Tittar man på topp 10 aktiviteter för dator, platta och mobil, märker man att plattan ligger klart närmare datorn än mobilen – men att vissa avvikelser ändå finns.

 

Vanligaste aktiviteter på dator, mobil, surfplatta 2015

Andel av de totala användare av rep plattform (dator/platta/mobil) som använder den till ett specifikt syfte.

Surf, e-post och sociala medier ligger i topp på dator såväl som platta. Dock är det bara hälften så vanligt att använda sin surfplatta till bankärenden som sin dator. Det är även vanligare att använda mobilen än plattan till detta.

Spela enkla spel är däremot något som kommer på topp tio hos iPad, men inte hos mobil eller dator. Detta ger ju indikationer om att surfplattan till stor del ses som en apparat för förströelse snarare än praktiska nyttoärenden.

 

Sammanfattningsvis då; Surfplattan växer starkt i sverige. Det är generellt en attraktiv målgrupp som gillar att shoppa, men det finns också många unga användare. Det är också ett speciellt surfbeteende, som inte kan översättas rakt av från vare sig dator eller mobile. Att vara smart och lyhörd för behöv och beteenden i surfplattan kan ge mycket tillbaka för företag framöver.