Svenskars mobilbeteende 2006-2014

30 juni, 2014 Av av nilserikjonas

Under många år har jag skrivit om mobil utveckling i sverige, både som en samhällsutveckling och som ett verktyg för kommunikation och kreativitet. En slags grundbult jag följt är utvecklingen av en ganska enkel siffra; Hur många svenskar säger att de mobilsurfar minst en gång per vecka. En vecka känder som ett hyfsat urval för någorlunda frekvent användande när jag tittade på det första gången, och nu har det blivit den faktor jag har data på tillbaka i tiden, och som därför är enklast att göra jämförelser på.

 

Nu har Orvestos första undersökning för 2014 kommit in, 2014_1, och det är dags att göra en ny slagning. Det man kan se är att surfandet fortfarande ökar, men kanske i något mindre dramatisk takt än under 2011-2013. 2013 låg siffran på 65%, medan den nya siffran för första delen av 2014 ligger på 67,8%.

 

Mobilsurf Sverige 2006-2014_1

 

I siffrorna för mobilt surf finns också tydliga bevis för det som framfördes i Nordicom senaste undersökning som presenterades i Dagens Media här i juni 2014: De digitala klyftorna ökar.

Mobilsurfar ej 2014

Tittar man på de 27% som anger att de aldrig besöker internet med mobiltetlefonen, så är det en tydlig demografi;

 

Förutom en stark överindexering på 55+, så är det också tydliget att en låg lön och en låg utbildningsnivå korrelerar med att man inte mobilsurfar.

 

Det är också tydligt att de som använder mobilen till internetsurf gör det allt mer; 24% av de 67% som nämdes tidigare besöker internet med mobilen minst 11 ggr per dag. Motsvarande siffra 2011 var 5,4%.

Frekvens mobilsurf 2014

En spännande, snabb och i vissa delar oroande utveckling..