Socialt landskap i förändring – twitter ökar bland unga

7 februari, 2014 Av av nilserikjonas

Landskapet för sociala medier är i snabb förändring. På senare tid har det bland annat talats om hur Facebook minskar något i de yngsta målgrupperna, medan Instagram växer snabbt i Sverige. I USA har Pinterest fått stor räckvidd och gått om twitter , en tillväxt vi ännu inte sett i Sverige. På sina håll växer Snapchat snabbt, där har vi inga siffror för Sverige ännu.

I detta snabbt föränderliga landskap är det viktigt för de som vill jobba med ägd och förtjänad kommunikation i dessa kanaler att hålla reda på räckvidder, interaktivitet och kreativa möjligheter.

Sedan i höstas (Orvesto 2013:2) kan man i Orvesto titta på hur många följare eller vänner de som är medlemmar på olika sociala nätverk har. Därmed kan man titta på hur aktiva man är på olika nätverk, och vilka som står för mest aktivitet.

Twitterartikel 2

Besökare respektive aktiva användare, tusental, källa Orvesto 2013:1-2

 

Om man räknar de som säger sig ha minst en vän som aktiva i sociala nätverk, så framgår det att twitter har störst skillnad mellan de som anger att de ”besöker” och de som är ”Har vänner/följare”. Icke desto mindre är det 743 000 personer som anger sig ha minst en följare på Twitter, ett högre antal än i alla fall jag hade gissat tidigare. 1 451 000 personer är aktiva på Instagram, 4 148 000 på Facebook och 911 000 på LinkedIn.

 

Twitterartikel 1

Besökare respektive aktiva användare per ålderssegment, tusental, källa Orvesto 2013:2

 

 

Intressant är också att de aktiva på Twitter faktiskt har en yngre profil än de på Instagram, vilket går emot den bild som tidigare existerat av Twitter som en kanal främst för Almedals-besökande politisk och medial elit. 41,5% av aktiva Twittrare är under 24 år, mot 40,5% för Instagram. Medan Instagram fått en äldre (och än med kvinnlig) profil (läs mer här  ) har Twitter blivit yngre, kanske på grund av många internationella kändisar med unga fans som är aktiva på twitter. Detta öppnar naturligtvis för nya varumärken och typer av kampanjer på Twitter, och även Instagram för den delen.

Twitterartikel 3

 

Andel av aktiva användare som har olika många vänner/följare, källa Orvesto 2013:2

 

 

Intressant att följa är också hur många av de aktiva som har en stor mängd följare. Det har ju en inverkan på möjligheten att skapa kampanjer som för stor social spridning från vänner till vänner. Här ser man att det är Facebook som står ut med störst andel av de aktiva medlemmarna som har många kontakter. Twitter har störst andel med 1-50 följare (över 75%) och bara 5,1% med över 200 följare. Motsvarande siffror för Facebook ör 27% resp 34%, och för Instagram 54% resp 10%.

 

I blocket ”mer än 500 följare” ser man kanske resten av den twitterelit som jag tidigare skrev om; 12 000 personer, 1.61% av alla aktiva, vilket är en något högre andel än för både Instagram och LinkedIn.  Dualiteten hos Twittrare ser man också om man tittar på inkomstfördelningen;

 

Twitterartikel 4

Procent av aktiva användare i olika inkomstspann.Källa Orvesto 2013:2

 

Twitter har högst andel personer som tjänar under 10 000 per månad – men man har också en ganska hög andel användare som tjänar över 50 000 (där slås man bara på fingrarna av LinkedIn).

 

Så sammanfattningsvis; Demografi och användande i olika sociala kanaler utvecklas hela tiden och kan förändras snabbt. Det är lätt att fastna i förutfattade meningar och förenklingar, om man inte ständigt granskar de data som finns till hands.