Om reklammarknadens utveckling och nya siffror från IRM

Om reklammarknadens utveckling och nya siffror från IRM

15 mars, 2013 Av av nilserikjonas

Institutet för Reklam- och Mediestatistik har släppt en ny prognos för mediemarknaden i Sverige 2013. Man tror på en nedgång av titala investeringsvolymerna med 1,1% mot 2012, och då var också 2012 ner 2,1% mot 2011. Det är tydligt att internationell konjunktur har sin påverkan på svenska företags satsningar på reklam.

 

PC tidning

 

 

På en mer detaljerad nivå förutspås dagspress minska med 11,7%, Populärpress med 8,1% och tryckta kataloger med 29,4% (!)

 

Man tror att konjunkturen vänder något mot slutet av 2013 och det får genomslag i TV som tros öka med 0,7% på helåret.

 

Starkare utveckling ser man för digitala medier, speciellt WebbTV (23%) och sök (20%) och mitt hjärtebarn mobilt (52%!)

 

Jag tror bilden vi ser kan förklaras av 3 bakomliggande faktorer;

 

  • Konjunkturen innebär att totala reklaminvesteringarna minskar, och man tittar allt mer på den direkta effekten av varje investerad krona
  • Denna utveckling främjar mest de digitala medierna, där vi kan följa vilken effekt annonseringen leder till i realtid. TV har också en fördel i och med att den stora räckvidden gör att vi kan koppla beteende i sökmotorer till TV-kampanje
  • Konsumentrörelser får en effekt i investeringar. När allt mer av vår medietid spenderas i digitala kanaler är det inte kosntigt att investeringar flyttas dit. Ett tydlig exempel på konsumetbeteende är ju att Aftonbladet idag har större räckvidd via sin mobilsida än via den tryckta tidningen.

 

Förutom att detta kommenterats av Dagens Media och Resumé, gjorde även Ekot en kort grej om det där jag fick säga vad jag tyckte (klippet finns HÄR och med text HÄR )