Internet större än dagspress 2013 – med kommentar från Simpsons

24 maj, 2012 Av av nilserikjonas

 

När man ser den senaste IRM rapporten (uttag nedan och på Dagens Media) kommer man osökt att tänka på det klassiska Simpsons-klippet längst ner.

 

Den nya prognosen från IRM pekar på att den samlade Internetreklamen kommer att omsätta mer pengar än dagspressreklamen under 2013. Totalt förväntas reklammarknaden öka 1,4 procent under 2012 och 2,8 procent under 2013.

Reklammarknaden har under de senaste åren sett en förflyttning från tryckta medier till Internet, något som nu resulterar i att den samlade Internetreklamen förväntas omsätta mer än den samlade dagspressreklamen under helåret 2013.

 

Den här förflyttningen har dock varit på gång ett tag, och är något mediehusen är någorlunda med på. Desto mer spännande är hur man hanterar den snabba förflyttningen av konsumenter från vanligt internet till mobilt..