Print / Internet / iPad och prissättning

22 mars, 2011 Av av nilserikjonas

DM publicerar en studie från Bonnier  där man visar att annonser i iPad fångar användarnas uppmärksamhet i snitt i 9 sekunder, jämfört med 5,5 sekunder i vanlig tidning och mindre än 1 sekund på Internet. Kul och intressant siffror som ger upphov till ett par kommentarer.

Utmaningen för internetannonsering– detta är naturligtvis ett nedslående resultat för internet, och bekräftar vidare tanken på många siter som upplysta julgranar med blinkande banners som bara är i vägen. Detta försöker man nu på många ställen bemöta med färre och större format. DN har lanserat stora panorama på 980×240 pixlar, SvD skapar en ”Helsida” och GP testar att låsa sitt panoramaformat så det följer med ner när man scrollar. Tror detta är en bra och riktig utveckling; Se vilka enorma framgångar DI haft genom åren med få bannerformat och en panorama som följer med vid scroll. Sen har vi ju också den växande framgången för Prerolls i webbTV, misstänker att det inte är ett sådant format Bonnier benchmarkat med vad gäller Internet.

Utmaningen för reklam/mediebyråer– En stor fin yta är ju gott och väl, men sedan handlar det om att göra något relevant, intressant och förhoppningsvis till och med interaktivt med den ytan. Och det gäller att placera rätt budskap framför rätt personer. Internetannonsering är så billigt per kontakt, och osålt utrymme går alltid ut i nätverk, vilket gör att mindre relevanta budskap hamnar framför målgruppen. Kollar man skönahem just nu ligger Triss och någon bingosite på bästa bannerplaceringarna – tror inte direkt de köpt helsidor i printtidningen.

Nyhetens behag– Naturligtvis kollar man mer på annonseri sin nya iPad än på andra ställen. Det är en ny pryl man har, allt med den är spännande och intressant inklusive annonserna. Speciellt som många som köpt en padda i första vågen är folk från medie- och reklambranchen. Här finns en tydlig parallell till mobil bannerannonsering; När mobilsurfande var helt nytt för de flesta för ett par år sedan var det inte ovanligt med klickfrekvenser runt 3%, eftersom allt man kunde klicka på var nytt och spännande. Nu har det sjunkit avsevärt och ligger kanske närmare runt 0,30%.

Prissättningen – Även om Bonnier i den här studien befäster att en annons i en iPad skapar 10 ggr mer uppmärksamhet än en annons på internet är kostnadseffektiviteten tveksam; de extrema prissättningar vi sett initialt på iPad är nämligen mer än 10 ggr dyrare än internetannonsering.