Twitter om valet..

13 september, 2010 Av av nilserikjonas

DN:s valkvitter samlar tweets om våra riksdagspartier. Kanske inget man kan utläsa några revolutionerade data ut (vanligaste beskrivningsord för ett parti är ”inte bara”. Vad skall jag göra med den upplysningen?). Däremot en riktigt kul och snygg demonstration av hur man kan samla strömmar om något på ett överblickbart sätt.

Grundproblematiken är, tror jag, att det helt enkelt inte är tillräckligt med folk som twittrar i Sverige. 12 000 tweets om partierna under senaste veckan ger inte tillräcklig massa för att få något matnyttigt. Men som sagt, detta är riktigt snyggt och kommer nog vara riktigt mumsigt till nästa val. Då kanske man kan grotta sig ner i trender på detaljfrågor, snarare än att bara se volymen tweets om ett visst parti..