Google have a sense of humour!

18 september, 2010 Av av nilserikjonas

Go to Google maps on your iPhone
Type ”Tokyo” as from and ”New York” as destination
Scroll to direction nummer 21 out of 75..

Voila: ”Paddle acrioss the Pacific”. Thanks for that Google 🙂

Google HAR sinne för humor. Om man på Google maps söker på Tokyo till NY kommer den rekommendera att man paddlar hela vägen. Programmerar-humor, men ändå!