I Resumé om attityden till mobilt

10 februari, 2015 Av av nilserikjonas

nils wimby resume

En rapport från Salesforce gav mig anledning att fundera lite kring motivation och hinder när det gäller att satsa på mobil marknadsföring. Detta blev en liten artikel i Resumé.Jag återger här slutklämmen; mina funderingar om trösklarna för svenska annonsörer..

 

Det finns ett antal faktorer som hindrar oss för att sa nästa steg i vår mobila marknadsföring:

1. Svårt att överblicka mediekanalerna – vi har annonserat i och mätt räckvidd för TV, print och desktop internet länge nu. Vi vet en del om vilka ytor som finns, hur de funkar och vad de kostar. Mobilen är nytt territorium, inte minst då en klar majoritet av användandet sker i appar för sociala medier och spel, inte i svenska mediers mobila portaler.

2. Bristande förståelse om vilken roll mobilen kan spela i mixen – enligt siffrorna från Google använder svenskarna mobilen till inspiration, men genomför inte så mycket köp i den. Att ta reda på vilka roller mobilen spelar i en köpresa kan vara svårt, men är nödvändigt för att ta nästa kliv.

3. Svårighet med bra mätningar – skall man kunna utvärdera om mobilen är relevant som kanal måste man kunna sätta mätbara mål. Här ligger vi efter, både vad gäller vilka KPI:er man bör jobba med, men även hur man får till bra mätningar då cookies som man jobbat med på desktop internet inte fungerar på samma sätt i mobilen.

4. Arvet av tunga investeringar i existerande hemsida – det mobila arbetet börjar oftast med att se över sin egen hemsida och få till en bra mobil upplevelse här. Oavsett om man tittar på en mobilsida, en responsiv sida eller en app, är det ett komplext bygge som också skall anpassas till den existerande webbsida man antagligen plöjt ner miljontals kronor i.

5. Ovana att göra bra saker i mobilen – vissa kreativa byråer och marknadsförare saknar erfarenhet av att utnyttja de tekniska möjligheterna fullt ut för att göra kreativa kampanjer i mobilen, såväl som att förstå vilken roll mobilen kan spela i en integrerad kampanj. Det blir då lätt att fastna i en känsla av att det inte går att göra effektiv reklam på en sådan liten yta.

Samtidigt som hindren finns där talar siffrorna sitt tydliga språk om hur viktigt mobilt är i marknadsföringen framöver. Ska vi hänga med i utvecklingen behöver vi helt enkelt börja med att förändra vår attityd till mobilt. Jag tror att det finns en ”first mover advantage” för dem som tar mobilt på allvar och som börjar lära sig om effektiva kanaler, skapar hypoteser om köpresan, vågar tar investeringen i en mobil hemsida och som utmanar byråer i att skapa riktigt bra reklam i mobilen